Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Informacja w sprawie zasad wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na pasze lecznicze

Pismo Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie zmian jakim uległy m.in. zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept (Rp), dawniej nazywanych zleceniami, na pasze lecznicze. Więcej ...