Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej w 1993 r. - częśc 1

Pierwsza część amatorskiego filmu wykonanego podczas uroczystości wręczenia prawa wykonywania zawodu w 1993 r. w Białej Podlaskiej. Dokument wręczono pierwszy raz od utworzenia Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkim ówcześnie praktykującym lekarzom weterynarii. 

Użyczenie pamiątek związanych z zawodem lekarza weterynarii

Przypominamy poniższy apel:

APEL

Rady Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie użyczenia pamiątek z pracy lekarzy weterynarii.

Rada Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej mając na uwadze Apel III Zjazdu Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie oraz potrzeby samorządu lekarsko-weterynaryjnego na poziomie lokalnym, prosi o użyczenie pamiątek (zdjęć, dyplomów, opisów, wszelkich informacji) na różnych rodzajach nośników związanych z pracą lekarzy weterynarii. Pamiątki można dostarczyć do siedziby LILW celem kopiowania i skanowania lub sfotografowania po czym zostaną oddane właścicielowi. Powyższe znajduje potrzebę w dokumentowaniu naszego pięknego zawodu i utworzenie zbiorczych pamiątek z przeszłości weterynarii w Polsce.

W zakładce historia jest możliwość zgromadzenia, a jednocześnie udostępninia przeniesionych do cyfrowej przestrzeni pamiątek związanych z zawodem lekarza weterynarii zgodnie z powyższym apelem podjętym przez naszych delegatów.

Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej w 1993 r. - częśc 2

Druga część amatorskiego filmu wykonanego podczas uroczystości wręczenia prawa wykonywania zawodu w 1993 r. w Białej Podlaskiej. Dokument wręczono pierwszy raz od utworzenia Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkim ówcześnie praktykującym lekarzom weterynarii.