Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Zmiany w Dobrej Praktyce Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

Informujemy wszystkich lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, że w dniu 19 grudnia 2017 r. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę Nr 14/2017/VII w sprawie zmiany uchwały  Nr 55/2015/VI z dn. 29 września 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz uchwały Nr 85/2016/VI z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących - „Informację o wydaniu paszportu lekarz weterynarii umieszcza w programie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystawienia dokumentu.”

Zmiana uchwały w sprawie Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła w dniu 9 maja 2017 r. uchwałę Nr 108/2017/V1 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii.

Komunikat dla lekarzy weterynarii posiadających uprawnienia do wystawiania paszportów

Informujemy, że został przedłużony termin wpisywania paszportów do  Wet Systemu z 3 na 5 dni roboczych od dnia wystawienia dokumentu, zgodnie z uchwałą Nr 106/2017/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. 

image003Przypominamy, że wpisując paszport o niestandardowym nr mikrochipu należy zaznaczyć, „Niestandardowy numer mikroczipu” jak powyżej 

Wystawianie paszportów

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących obowiązani są do samodzielnego wpisywania danych dotyczących wystawionych paszportów do programu komputerowego Wet Systems w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu. Prosimy zapoznać się z uchwałami 55/2015/VI i 77/2016/VI zamieszczonymi w odpowiedniej zakładce. 

Uchwała Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 85/2016/VI KRLW

Pogoda w Lublinie

Miejscowość:  

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Tutaj jesteśmy