Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Komunikat dla lekarzy weterynarii posiadających uprawnienia do wystawiania paszportów

Informujemy, że został przedłużony termin wpisywania paszportów do  Wet Systemu z 3 na 5 dni roboczych od dnia wystawienia dokumentu, zgodnie z uchwałą Nr 106/2017/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. 

image003Przypominamy, że wpisując paszport o niestandardowym nr mikrochipu należy zaznaczyć, „Niestandardowy numer mikroczipu” jak powyżej 

Wystawianie paszportów

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących obowiązani są do samodzielnego wpisywania danych dotyczących wystawionych paszportów do programu komputerowego Wet Systems w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu. Prosimy zapoznać się z uchwałami 55/2015/VI i 77/2016/VI zamieszczonymi w odpowiedniej zakładce. 

Uchwała Nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 85/2016/VI KRLW

Instrukcja rejestracji nowego paszportu

Proszę wejść na stronę https://wetsystems.org.pl/, gdzie został uruchomiony nowy WET Systems. W celu zalogowania się do bazy należy wpisać swój login, hasło oraz kod z obrazka, a następnie kliknąć link „przypomnij hasło”. Wiadomość umożliwiająca wprowadzenie nowego hasła zostanie przesłana na adres mailowy podany przy tworzeniu indywidulanego konta w WET Systems.

Uchwała Nr 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała NR 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz Nr 56/2015/VI w sprawie zmiany uchwały Nr 48/2015/VI KRL-W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.