Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Komunikat w spawie realizacji projektu

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lubelskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej na którym Przezes i jednoczesnie koordynator międzynarodowego projektu "Nowatorskie podejście do dziedzictwa  historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza" (PBU/1055/20) lek. wet. Tomasz Górski przedstawił bieżący stan jego realizacji.

Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali propozycję koordynatora, aby "Lubelski Weekend Weterynaryjny" odbył się w drugiej połowie bieżącego roku. Na miejsce tego wydarzenia zaproponowano Kliniki Weterynaryjne UP w Lublinie.

Z archiwum

W 1885 roku 27 pierwszych absolwentów ukończyło C.K. Szkołę Weterynarii we Lwowie.

Studenci Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w latach 20 i 30 XX wieku.

Realizacja projektu w 2021 r.

W dniu 27 stycznia 2022 r. w ramach międzynarodowego projektu "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza" (PBU/1055/20) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejski Instrument Sąsiedztwa odbyło się spotkanie on line. W spotkaniu brali udział lekarz weterynarii, Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, koordynator projektu Tomasz Górski, lekarz weterynarii, v-ce Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, ekspert Zbigniew Wróblewski, lekarz weterynarii, były Prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, koordynator Roman Strokoń, PhD, docent Katedry Farmakologii i Toksykologii, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, koordynator Alla Vynyarska. Podsumowano wyniki realizacji projektu w 2021 r., co zgłoszono w Sekretariacie Technicznym w Warszawie oraz Departamencie Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Administracji Obwodowej. Omówiono plany na najbliższe półrocze, w tym opracowanie trasy turystycznej, przewodnika turystycznego, stworzenie kalendarza wydarzeń historycznych oraz katalogu przetworzonych materiałów.

Prezentacja pamiątek

image000000Szafka-witryna zakupiona w ramach projektu "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza" w celu ekspozycji pozyskanych pamiątek prezentowana przez koordynatora projektu lek. wet Tomasza Górskiego.

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.